IZJAVA O PRIVATNOSTI - Poliklinika Venes

IZJAVA O PRIVATNOSTI

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno poput imena, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske adrese, medicinske dokumentacije itd.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Prikupljanje, obrada i zaštita privatnosti osobnih podatka temelji se na zakonskoj osnovi osnova obrade. Poliklinika Venes prikuplja osobne podatke koji su nužni u svrhu pružanja medicinskih usluga.

Poliklinika Venes NE prikuplja osobne podatke osim kada nam ih korisnik usluga/pacijent izričito učini dostupnim, primjerice prilikom upisa u registar pacijenata. Davanjem osobnih, medicinskih i srodnih podataka smatra se da je dana privola za njihovo korištenje od strane poliklinike.

Osobni podaci u Poliklinici Venes sakupljaju se samo dobrovoljnim davanjem istih u pismenom formatu, nakon čega se oni ručno unose u elektronski format. Poliklinika Venes je zdravstvena ustanova i kao takva je obavezna čuvati osobne podatke svojih pacijenata.

Poliklinika Venes NE ustupa, mijenja ili trguje prikupljenim osobni podacima. Podaci mogu biti ustupljeni trećim stranama na zahtjev samog korisnika/pacijenta. Prikupljeni osobni podaci mogu se koristiti radi tehničkog upravljanja internetskim stranicama i organizacije elektronske ponude.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Sakupljeni osobni podaci čuvaju se u fizičkom i/ili elektronskom obliku i zaštićeni su prema postojećim standardima i tehničkim mogućnostima. Svi osobni podaci korisnika usluga u elektronskom obliku čuvaju se na serverima zaštićenim lozinkama i s ograničenim pristupom zaposlenika. Svi fizički podaci čuvaju se u zaključanim prostorijama osiguranim alarmnim uređajima.

WEB STRANICA

Web stranica poliklinike NE sakuplja osobne podatke posjetioca, s izuzetkom pristanka na kolačiće (Cookies) koji su neophodni za optimalno funkcioniranje web stranice. Upit poslan putem kontaktnog formulara NE sprema osobne podatke, niti ugrožava online sigurnost posjetitelja, upit se jednostavno prosljeđuje na Google mail server od kuda poliklinika prima emailove.

COOKIES / KOLAČIĆI

Naše internet stranice koristi tzv. „kolačiće“. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se pohranjuju na računalu radi ubrzavanja usluge, sustav je internetski standard kojeg koriste brojne web stranice širom svijeta. Sustav je automatski i ne omogućava identifikaciju korisnika. Kolačići mogu biti stalni, koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta, te privremeni koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Korisnik u svakom trenutku može izbrisati sve kolačiće sa svog računala u svom web pregledniku.

Pristupom web stranicama Poliklinike Venes web server automatski prikuplja podatke koji uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu itd. Ovi statistički podaci se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

NEWSLETTER I ELEKTRONSKE INFORMACIJE

Newsletter Poliklinike Venes nalazi se na zasebnom web serveru i NE sadrži osobne podatke (primjerice ime, prezime, spol, dob, adresu itd.) već samo email adrese. Osobni podaci fizički i elektronski su odvojeni od web servera i podatke nije moguće kombinirati automatski.

Popunjavanjem pristupnog obrazac korisnik odabire želi li primati newsletter. Korisnik se i sam može direktno prijaviti na listu putem web stranice poliklinike Venes. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati primanje newslettera/elektronskih informacija putem jasno označenih linkova prisutnih na dnu svake elektroničke poruke.

Poliklinika Venes osigurava maksimalnu anonimnost svojim korisnicima. Newsletter elektronske informacije koriste listu emailova, koja NE sadržava nikakve osobne podatke (ime, prezime, adresu, dob, spol itd). Elektronska lista primatelja newslettera/elektronskih informacija obrađuje se ručno i fizički je odvojena od drugih osobnih podatka koji se čuvaju u elektronskom formatu.

ELEKTRONIČKA SIGURNOST I ZAŠTITA OD VIRUSA

Poliklinika Venes ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka sukladno s važećim propisima o zaštiti podataka (npr. Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Sakupljeni osobni podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja.

Web stranica poliklinike, newsletter i lokalni server zaštićeni su lozinkama i programima za zaštitu od virusa. Poliklinika Venes odgovorna je za zaštitu podatka na lokalnom serveru. Tvrtke pružatelji usluga odgovorni su za iste na vanjskim (web) serverima.

ROK POHRANE

Poliklinika Venes pohranjuje i čuva osobne podatke u zakonskim rokovima.

PRAVO NA PRISTUP I PRAVO NA ZABORAV

Sukladno GDPR odredbama svaki korisnik/posjetitelj ima pravo tražiti uvid u svoje osobne podatke. Radi zaštite istih traženje uvida moguće je samo ako tražitelj predoči osobne identifikacijske dokumente i pismenu molbu. Osobne podatke ne šaljemo na telefonski ili email upit.

Nakon primanja valjanog zahtjeva, korisnik će u roku od dva tjedna primiti pismenu potvrdu o istom.

Pravo na zaborav (brisanje) moguće je ostvariti na pismeni zahtjev i s predočenjem odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta, tražilac mora potpisati i izjavu kojom se Poliklinika Venes oslobađa svake daljnje odgovornosti. Nakon primanja valjanog zahtjeva svi osobni podaci korisnika brišu se iz svih baza podatka i arhiva u roku od dva tjedna, o čemu će korisnik primiti pismenu potvrdu.

Napominjemo da ovako izbrisane podatke NE možemo vratiti, odluka je stoga konačna. Sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Čuvanje podataka o liječenju propisano je Zakonom o dentalnoj medicini i to u trajanju od 10 godina te se slijedom toga ne može udovoljiti zahtjevu podnijetom prije proteka zakonom propisanog roka.

NAČIN OBRADE PODATAKA

Poliklinika Venes obrađuje podatke isključivo manualno, automatizirana obrada je moguća od strane vanjskih pružatelja usluga (web server) koji snose odgovornost za njihovu sigurnost.

SVE DODATNE POJEDINOSTI I INFORMACIJE MOŽETE DOBITI UPITOM NA EMAIL info@poliklinika-venes.hr

NAPOMINJEMO DA JE SVE PROMJENE, INFORMACIJE I BRISANJA OSOBNIH PODATAKA MOGUĆE ZATRAŽITI SAMO PISANIM PUTEM