Opis postupka VENASEAL, CLARIVEIN, EVLA, RFA (VNUS) - Poliklinika Venes

Opis postupka VENASEAL, CLARIVEIN, EVLA, RFA (VNUS)

VENASEAL – ablacija medicinskim cijanoakrilatnim ljepilom

Zatvaranje (ablacija) vena medicinskim cijanoakrilatnim ljepilom predstavlja jednu od novijih minimalno invazivnih procedura za liječenje površinske venske insufijencije.

Važno je naglasiti da nisu svi pacijenti kandidati za ovu vrstu liječenja te je prije odluke i preporuke potrebno napraviti kvalitetnu dijagnostiku dopplerom.

Ukoliko liječnik smatra da ste adekvatan kandidat za primjenu Veneaseal metode, sama priprema za zahvat jednaka je kao i kod ostalih metoda.

Noga ili noge (ukoliko se rade istovremeno) se sterilno operu te se operacijsko polje izolira jednokratnim prekrivkama.

Nakon infiltracije lokalne anestezije, obično ispod visine koljena,  u venu koja se planira zatvoriti uvede se žica preko koje se zatim uvede Venaseal kateter. Kroz glavni se kateter nakon toga uvodi manji kateter koji služi za injiciranje ljepila u venu. Važno je da se taj manji kateter vrškom pozicionira oko 5 cm ispod spoja površinske i duboke vene u preponi ili koljenskoj jami.

Potom se segmentalnim injiciranjem malih količina ljepila u razmacima od 3 cm vena pod kontrolom ultrazvuka vena lijepi i u njoj se trenutno zatvara protok. Nakon završetka procedure kateter se vadi iz vene, a na nogu se stavlja kompresivna čarapa. Jedna od glavnih prednosti ove procedure je brzina – trajanje postupka na jednoj nozi je 20-ak min., uz samo jedan ubod  na mjestu ulaska katetera u venu.

 

CLARIVEIN – mehaničko-kemijska ablacija

Uz Venaseal predstavlja drugu metodu zatvaranja vena koja ne koristi toplinu i dodatnu anesteziju.

Ovom se metodom insuficijentna vena zatvara sinergističkim djelovanjem brzorotirajuće žice i istovremenim injiciranjem sklerozansa koji se raspršuje u svim smjerovima na stijenku vene (360’). Time se omogućuje dublje prodiranje sklerozansa i postiže trajno oštećenje vene koje rezultira zatvaranjem protoka u lumenu. Ovakav način zatvaranja višestruko je efikasniji od primjene samog sklerozansa koji se koristi kod UGFS metode. Priprema pacijenta i operativnog polja identična je kao i kod Venaseal metode. Nakon infiltracije lokalne anestezije kateter se uvede u venu te se pod kontrolom ultrazvuka pozicionira oko 2 cm ispod spoja duboke i površinske vene u preponi ili koljenskoj jami. Potom se aktivira rotacija žice i kateter se sporo povlači uz istovremeno injiciranje sklerozansa. Osjećaj koji izaziva rotacija žice pacijenti opisuju kao vibracije u mišićima uz minimalnu nelagodu. Nakon završetka procedure kateter se vadi iz vene, na mjesto uboda stavlja mali flaster te se oblači kompresivna čarapa. Trajanje samog postupka je također oko 20 min.

Prije liječenja potrebno je učiniti detaljan pregled venskog sistema color Dopplerom tzv. mapiranje vena (vein mapping). Kada se utvrdi stupanj refluksa, širina vene te identificiraju svi insuficijentni perforatori liječnik na temelju svih nalaza odabire najoptimalniju metodu liječenja te vas informira o eventualnim dodatnim zahvatima ukoliko isti budu potrebni (uklanjanje manjih vena na potkoljenicama tzv. miniflebektomijom ili skleroterapijom). Nakon potpisa informiranog pristanka, presvlačenja i uzimanja sredstva za umirenje (sedativ, Dormicum ili Diazepama) legnete na operacijski stol.

Nakon toga se noga s bolesnom venom sterilno opere i prekrije jednokratnim sterilnim prekrivačima, a ostavlja se slobodnim samo dio predviđen za termalnu ablaciju. Kada je pacijent pripremljen za zahvat u lokalnoj se infiltracijskoj anesteziji potkožnog tkiva u visini koljena s medijalne strane punktira vena iglom od 20G preko koje se potom uvodi žica te preko nje vaskularna uvodnica.

Kroz vaskularnu se uvodnicu uvodi laserska ili RF (radiofrekventna) sonda koja se pomoću ultrazvučne kontrole prati do nivoa preterminalne valvule vene safene u preponi. Kada je sonda na poziciji od koje se planira početak termalne ablacije, primjenjuje se lokalna tumescentna anestezija ; u prostor oko vene se pod kontrolom ultrazvuka i pomoću posebne pumpe injicira fiziološka otopina u kojoj se nalaze lidokain i adrenalin s ciljem anestezije , stezanja krvnih žila i zaštite okolnog tkiva.

Otopina se injicira oko čitavog tijeka vene. Iza toga slijedi termalna ablacija tj. temperaturom izazvano oštećenje endotela vene. Nakon što je čitava vena termalno obrađena, sonda se izvlači kroz uvodnicu, a nakon nje i sama uvodnica. Na mjesto punkcije stavlja se flaster, na nogu se stavlja elastična čarapa i time je zahvat završen.

Upute o postupanju iza zahvata dobit će te u otpusnom pismu.

Podijelite na društvenim mrežama